Turun Valkonauha ry

Turun Valkonauha ry on kristillis-yhteiskunnallinen naisjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on asennekasvatuksen ja ennaltaehkäisevän työn avulla vähentää päihderiippuvuutta ja ohjata ihmisiä yhteiskunnalliseen vastuuseen. Pyrkimyksenä on tarjota laaja-alaista apua ihmisen eri elämäntilanteisiin ja edistää hyvinvointia pitkällä aikavälillä – antaa apua ja vahvistaa yksilön voimavaroja ja näin lisätä toivon näkökulmaa.

Toiminta perustuu jäsenistön vapaaehtoistyöhön ja ydinajatuksena on toimia matalan kynnyksen ihmisläheisenä kohtaamispaikkana.

Turun Valkonauha ry on Suomen Valkonauhaliiton jäsenyhdistys.

Jäseneksi voi liittyä jokainen nainen, joka tuntee yhdistyksen periaatteet omikseen. Erityisesti haluamme rohkaista valkonauhatyöhön sinua, jolla on omakohtaisia kokemuksia päihteiden aiheuttamista ongelmista omassa elämässä tai lähipiirissä.

Kaikkien Naisten talo -hanke

Suomen Valkonauhaliiton aloittama STEA -hanke Kaikkien Naisten talo siirtyi Turun Valkonauhan hallintaan 1.7.2018. Hankkeen mukana saimme kaksi työntekijää: hankevastaava Minna Saundersin ja hanketyöntekijä Elizabelle Laineen. He vastaavat projektin käytännön toteuttamisesta. Hallitus on nimittänyt Minna Saundersin Turun Valkonauha ry:n toiminnanjohtajaksi 1.7.2018 alkaen.