Hallitus

Pirkko Larkela, puheenjohtaja puh. 0400-178 002, pirkko.larkela(et)hotmail.fi

Päivi Pennanen, sihteeri puh. 0440-251 051, mappapennanen(et)gmail.com

Malena Björkgren, varapuheenjohtaja

Päivi Järvinen, jäsen 040-684 7244, pmljarvinen(et)gmail.com

 

Marja Kariluoto, varajäsen 040-838 7086, 02-43 22 745
marja.kariluoto(et)dnainternet.net

Ulla Elomaa, varajäsen 040-734 3528, ulla.m.elomaa(et)gmail.com

 

Minna Saunders, toiminnanjohtaja 040-8375185, minna.sauders(et)suomenvalkonauhaliitto.fi

Johanna Reunamo, rahastonhoitaja