Kaikkien Naisten talo

KNT pyoereae2

 

Suomen Valkonauhaliiton aloittama STEA -hanke Kaikkien Naisten talo siirtyi Turun Valkonauhan hallintaan 1.7.2018.

Kaikkien Naisten talo -hanke kuuluu STEAn Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaan jota koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.  Hankkeessa toteutetaan päiväkeskustoimintaa erityisen haavoittuvassa asemassa oleville naisille ja heidän perheilleen. Kohderyhmään kuuluvat eri tavalla oleskeluoikeutensa kanssa ongelmissa olevat ihmiset.

Päiväkeskuksen toiminta rakentuu naisten ja heidän perheidensä tarpeiden ympärille. Päiväkeskuksessa tarjotaan yksilöllistä apua kokonaistilanteen selvittämiseen ja sieltä voi hankkeen kahdelta työntekijältä saada neuvontaa ja tukea, apua viranomaisasioiden hoitamiseen sekä apua ja ohjausta hyödyntäen hankkeen yhteistyökumppaneiden ja verkostojen osaamista. Yksilötyön lisäksi keskuksessa voi järjestää ja osallistua ryhmätoimintaan.

Hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoimintaa jossa koulutetaan kohderyhmän parissa toimivia vapaaehtoisia. Vapaaehtoiselle varmistetaan ammattilaisen tuki ja työnohjaus sekä riittävä opastus tehtävään.

Kaikkien Naisten talo on FB:ssa https://www.facebook.com/kaikkiennaistentalo/

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat SPR:n Varsinais-Suomen piirin lisäksi Diakoniakeskus sekä Turun NMKY:n maahanmuuttajatyö.

Ota yhteyttä jos haluat tietää lisää tai tulla toimintaan mukaan!

Toiminnanjohtaja Minna Saunders 040 8375185 minna [dot] sauders [a] valkonauha [dot] fi

Projektityöntekijä Elizabelle Laine 040 8375679 elizabelle [dot] laine [a] valkonauha [dot] fi